top of page

Podmínky soutěže

Podmínky facebookové soutěže o dvě vstupenky zdarma: 

1. Hlavní cenou jsou třikrát dvě all inclusive vstupenky zdarma do BagrPark Most

2. Soutěž začíná 21. června v 10:00 a končí 28. června ve 23:59. Účastníci, kteří se do soutěže zapojí po uvedeném konci soutěže, nemají nárok na získání hlavní ceny. 

3. Pro získání nároku na hlavní cenu je potřeba splnit všechny úkoly v příspěvku na facebooku 

4. Pořadatelem soutěže není společnost Facebook.

5. Pořadatelem soutěže jsou společnost BAGRPARK s.r.o.

OBECNÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY BAGRPARK s.r.o.

Tyto standardní podmínky podléhají jakýmkoli dalším podmínkám, které vám byly poskytnuty nebo na které jste odkázáni v době přihlášení do soutěže.

 

SOUTĚŽE: STANDARDNÍ PODMÍNKY

 • Podrobnosti o soutěži jsou součástí těchto podmínek.

 • Vstup je otevřen pro obyvatele České republiky s výjimkou zaměstnanců (a jejich rodin) společnosti BAGRPARK, s.r.o., jejích tiskáren a zástupců, dodavatelů cen a jakýchkoli dalších společností spojených se soutěžemi.

 • Účastníci musí být starší 18 let. Mladší účastník musí být zastoupen zákonným zástupcem. Může být vyžadován doklad totožnosti a věk.

 • Použití falešného jména nebo adresy bude mít za následek diskvalifikaci.

 • Příspěvky, které jsou neúplné, nečitelné, nerozluštitelné, nebudou platné a budou považovány za neplatné.

 • Všechny příspěvky musí podat přímo osoba, která se účastní soutěže nebo její zákonný zástupce

 • Příspěvky provedené online pomocí metod generovaných skriptem, makrem nebo použitím automatizovaných zařízení budou neplatné.

 • Neneseme žádnou odpovědnost za ztracené, poškozené nebo opožděné záznamy nebo v důsledku chyby počítače při přepravě.

 • Ceny jsou uvedeny, nejsou přenosné na jinou osobu a nebudou nabízeny žádné hotovostní ani jiné alternativy.

 • Vítěz (výherci) je (jsou) odpovědní za výdaje a opatření, která nejsou konkrétně zahrnuta v cenách, včetně jakýchkoli nezbytných cestovních dokladů, pasů a víz.

 • Ceny závisejí na dostupnosti a podmínkách dodavatelů cen.

 • Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli upravit nebo změnit podmínky soutěže a odmítnout příspěvky od účastníků, kteří nesplňují podstatu soutěže.

 • V případě nedostupnosti ceny si pořadatel vyhrazuje právo nabídnout alternativní cenu stejné nebo vyšší hodnoty.

 • Vítěz (výherci) souhlasí (souhlasí) s použitím svého jména, fotografie a zveřejnění kraje bydliště a budou spolupracovat s jakýmikoli dalšími přiměřenými požadavky BAGRPARK, s.r.o. souvisejícími s jakoukoli post-výherní publicitou.

 • Pokud není uvedeno jinak, všechny písemné záznamy musí být provedeny na příslušném kupónu nebo formuláři vytištěném v jakékoli publikaci.

 • Není-li uvedeno jinak, výherce (výherci) bude(i) vylosován(i) náhodně ze všech správných příspěvků doručených do data uzávěrky uvedeného v propagačním materiálu.

 • Bude vynaloženo přiměřené úsilí, abychom vítěze kontaktovali. Pokud výherce (výherce) nelze kontaktovat nebo nejsou schopni dodržet tyto podmínky, Pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout cenu dalšímu způsobilému účastníkovi vylosovanému náhodně, nebo v případě, že je akce posuzována jako Pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout cenu finalistům vybraným stejnými porotci.

 • Potvrzení výhry bude výherci (výhercům) provedeno písemně.

 • Neodpověď a/nebo neposkytnutí adresy pro doručení nebo nesplnění požadavků způsobilosti může mít za následek propadnutí ceny.

 • V příslušných případech je rozhodnutí porotců konečné na základě kritérií stanovených v povýšení a ohledně tohoto rozhodnutí nebude vedena žádná korespondence.

 • Soutěže mohou být kdykoli změněny nebo zrušeny.

 • Poskytovatel výhry je uveden v propagačním materiálu.

 • Organizátorem je BAGRPARK, s.r.o. 

 • V případě rozporu mezi těmito standardními podmínkami a podrobnostmi v propagačním materiálu (nebo jakýmikoli jinými podmínkami poskytnutými/uvedenými v době přihlášení), podrobnostmi propagačního materiálu (a veškerými dalšími podmínkami poskytnuté/uvedené v době zadání) mají přednost.

 • Seznam výherců bude k dispozici na webových stránkách nejdříve šest týdnů, není-li uvedeno jinak, po ukončení soutěže. Není-li uvedeno jinak, bude zveřejněno pouze příjmení a kraj výherců.

 

ONLINE SOUTĚŽE: STANDARDNÍ PODMÍNKY

 • Podrobnosti o soutěži jsou součástí těchto podmínek.

 • Vstup je otevřen pro obyvatele České republiky s výjimkou zaměstnanců (a jejich rodin) společnosti BAGRPARK, s.r.o., jejích tiskáren a zástupců, dodavatelů cen a jakýchkoli dalších společností spojených se soutěžemi.

 • Účastníci musí být starší 18 let. Mladší účastník musí být zastoupen zákonným zástupcem. Může být vyžadován doklad totožnosti a věk.

 • Použití falešného jména nebo adresy bude mít za následek diskvalifikaci.

 • Příspěvky, které jsou neúplné, nečitelné, nerozluštitelné, nebudou platné a budou považovány za neplatné.

 • Všechny příspěvky musí podat přímo osoba, která se účastní soutěže nebo její zákonný zástupce

 • Příspěvky provedené online pomocí metod generovaných skriptem, makrem nebo použitím automatizovaných zařízení budou neplatné.

 • Neneseme žádnou odpovědnost za ztracené, poškozené nebo opožděné záznamy nebo v důsledku chyby počítače při přepravě.

 • Ceny jsou uvedeny, nejsou přenosné na jinou osobu a nebudou nabízeny žádné hotovostní ani jiné alternativy.

 • Vítěz (výherci) je (jsou) odpovědní za výdaje a opatření, která nejsou konkrétně zahrnuta v cenách, včetně jakýchkoli nezbytných cestovních dokladů, pasů a víz.

 • Ceny závisejí na dostupnosti a podmínkách dodavatelů cen.

 • Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli upravit nebo změnit podmínky soutěže a odmítnout příspěvky od účastníků, kteří nesplňují podstatu soutěže.

 • V případě nedostupnosti ceny si pořadatel vyhrazuje právo nabídnout alternativní cenu stejné nebo vyšší hodnoty.

 • Vítěz (výherci) souhlasí (souhlasí) s použitím svého jména, fotografie a zveřejnění kraje bydliště a budou spolupracovat s jakýmikoli dalšími přiměřenými požadavky BAGRPARK, s.r.o. souvisejícími s jakoukoli post-výherní publicitou.

 • Pokud není uvedeno jinak, všechny písemné záznamy musí být provedeny na příslušném kupónu nebo formuláři vytištěném v jakékoli publikaci.

 • Není-li uvedeno jinak, výherce (výherci) bude(i) vylosován(i) náhodně ze všech správných příspěvků doručených do data uzávěrky uvedeného v propagačním materiálu.

 • Bude vynaloženo přiměřené úsilí, abychom vítěze kontaktovali. Pokud výherce (výherce) nelze kontaktovat nebo nejsou schopni dodržet tyto podmínky, Pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout cenu dalšímu způsobilému účastníkovi vylosovanému náhodně, nebo v případě, že je akce posuzována jako Pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout cenu finalistům vybraným stejnými porotci.

 • Potvrzení výhry bude výherci (výhercům) provedeno písemně.

 • Neodpověď a/nebo neposkytnutí adresy pro doručení nebo nesplnění požadavků způsobilosti může mít za následek propadnutí ceny.

 • V příslušných případech je rozhodnutí porotců konečné na základě kritérií stanovených v povýšení a ohledně tohoto rozhodnutí nebude vedena žádná korespondence.

 • Soutěže mohou být kdykoli změněny nebo zrušeny.

 • Poskytovatel výhry je uveden v propagačním materiálu.

 • Organizátorem je BAGRPARK, s.r.o. 

 • V případě rozporu mezi těmito standardními podmínkami a podrobnostmi v propagačním materiálu (nebo jakýmikoli jinými podmínkami poskytnutými/uvedenými v době přihlášení), podrobnostmi propagačního materiálu (a veškerými dalšími podmínkami poskytnuté/uvedené v době zadání) mají přednost.

 • Seznam výherců bude k dispozici na webových stránkách nejdříve šest týdnů, není-li uvedeno jinak, po ukončení soutěže. Není-li uvedeno jinak, bude zveřejněno pouze příjmení a kraj výherců.

 • Poskytovatel výhry je uveden v rámci propagačního materiálu nebo online propagace.

 • Organizátorem je BAGRPARK, s.r.o. 

 • V případě rozporu mezi těmito standardními podmínkami a podrobnostmi v propagačním materiálu (nebo jakýmikoli jinými podmínkami poskytnutými/uvedenými v době přihlášení), podrobnostmi propagačního materiálu (a veškerými dalšími podmínkami poskytnuté/uvedené v době zadání) mají přednost.

 • Seznam výherců bude k dispozici na webových stránkách nejdříve šest týdnů, není-li uvedeno jinak, po ukončení soutěže. Není-li uvedeno jinak, bude zveřejněno pouze příjmení a kraj výherců.

bottom of page